fbpx
 

„БИОГРАФИЯ НА МОИТЕ ФИЛМИ“: Излезe седма глава от книгата на Георги Дюлгеров

Вече може да прочете седма глава от предстоящата книга на големия български режисьор Георги Дюлгеров – „Биография на моите филми“.

Главата е именувана Биография на „МѢРА СПОРЕДЪ МѢРА” (1979 – 1988). В нея той разказва за спомените си от периода и самия живот на филма – раждането на идеята, снимките и всичко останало, което се случва преди и след той да стигне до екраните.

Езикът, освен това, е и мелодия – част от звуковата партитура на филма. Напевното „е”-кане, повишаването на интонацията в края на изреченията, изговорени на енидже-вардарски диалект,  носеха музикален аромат.

Подготвителните ни материали за „Мера споредъ мера” са събрани в десетина дебели папки. Разбираемо е, че повечето от тях съдържат исторически документи, извадки от прочетената литература. Две от папките, обаче, са посветени на езиковите ни занимания с Руси…

Може да прочетете цялата глава, както и предишните 6 в сайта на сп. Артизанин: