КИНОводител: Анализ на новото българско кино (видео)

За българското кино добрия анализ и критика е от съществено значение за бъдещето му развитие, затова в този епизод на КИНОводителя даваме думата на Геновева Димитрова, един от водещите критици и анализатори в българското кино

Continue reading