На 14 октомври, когато бяха публикувани условията за кандидатстване за новия период на въпросната програма, с голяма изненада установихме, че киното отпада от кръга на изкуствата, които се финансират чрез нея. Подобно дискриминационно отношение се забелязва и при литературата, където е създаден изкуствен конфликт между писатели и преводачи. Съзнаваме, че бюджетът на “Творчески инициативи” е намален неколкократно, но тежестта от това съкращение на средства не е солидарно разпределена. Киното и литературата просто липсват!

Национален фонд “Култура” е единствената държавна институция, която предоставя възможност на младите българските творци и артисти да кандидатстват за финансиране като физически лица. Програмата “Творчески инициативи”, въведена през 2020 година в отговор на пандемичната криза и осигуряваше най-сериозната подкрепа за нас, защото НФК няма отделна програма за кино.

 

Миналата година НФК беше натоварен да подкрепя артистите по време на пандемията. Създаването на “Творчески инициативи” бе вид разрешение, макар и частично, на един системен проблем – кандидатстване за финансиране на младите творци в киното като физически лица.

 

“Творчески инициативи” е и най-достъпната програма за най-широк кръг хора. Програма “Дебюти” позволява само еднократно финансиране и при по-рестриктивни условия. Другата програма, по която все още можем да кандидатстваме “Социално ангажирани изкуства”, тясно ограничава проектите тематично. “Дебюти” и “Социално ангажирани изкуства” предоставят общо около един милион лева, които не само се дават при по-особени условия, но и се споделят между всички изкуства, повечето от които имат отделни собствени програми, каквато киното няма, въпреки че поради своя характер, то налага най-високи производствени разходи.

Recommended Posts