ФОНДАЦИЯ “НЕ МИГАЙТЕ ПРЕД БЪЛГАРСКОТО КИНО” публикува публична обява с предмет “Избор на експерти по 8 обособени позиции за осъществяване на дейностите, предвидени по график на партньора ФОНДАЦИЯ “НЕ МИГАЙТЕ ПРЕД БЪЛГАРСКОТО КИНО” по проект “Free Spirit Art – подобряване на междукултурното сътрудничество чрез сценични и екранни изкуства”, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

 

Процедурата включва избор на външни експерти за осъществяване на дейностите, предвидени по график, съгласно Партньорско споразумение No. КПНС-01 /19.12.2022 между ФОНДАЦИЯ „ПРОСТРАНСТВА“ ФОНДАЦИЯ ЗА ИЗКУСТВО И КУЛТУРА и ФОНДАЦИЯ „НЕ МИГАЙТЕ ПРЕД БЪЛГАРСКОТО КИНО” и договор № РА 14-Р3-3.1 – РД – 4/08.02.2023 г., регистрационен номер на договора BGCULTURE-3.001-0012-C01, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.  Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Срок и място за подаване на оферти:

В часовия диапазон от 10:00 ч. до 16:00 ч.

Краен срок – до 16:00 ч. на 05.04.2023 /сряда/ на адрес: гр. София, ж.к. Гоце Делчев, бл. 261,вх. Д, ап.117

Краен срок за събиране на оферти: 16:00ч. на 05.04.2023 г.

необходими документи

Проект BGCULTURE-3.001-0012-C01 “Free Spirit Art – подобряване на междукултурното сътрудничество чрез сценични и екранни изкуства” се финансира от Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021, Програма PA 14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ с финансовия принос на Република Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия и национално съфинансиране с Програмен оператор Министерството на културата. Проектът се изпълнява в партньорство между Фондация „Пространства“ Фондация за изкуство и култура – град София с партньор Фондация „Не мигайте пред българското кино“ – гр. София.

РЕШЕНИЕ

Recommended Posts