Free Spirit Art FEST – КИНО турне online

Платформата noblink.bg има честта да бъде домакин на едно по-различно КИНО турне online.

Проектът „Free Spirit Art“ цели подобряване на междукултурното сътрудничество чрез сценични и екранни изкуства като предоставя възможност за разширяване на междукултурното сътрудничество чрез изкуството и културата.
Пряката целева група са представители на различни малцинства / етнически групи с фокус върху роми – уязвими групи деца, ученици и младежи, предимно от отдалечени и труднодостъпни райони в страната, включително и такива в неравностойно положение, представители с различен социален статус.


По проекта бяха съществени творчески работилници по сценични и приложни изкуства и кино уъркшоп. В дейностите се включат професионалисти и любители в съответните направления, както и представители на ромската етническа група. Добавена стойност носят и обучените кадри за работа с ромската етническа група.

Резултатите от двете творчески работилници, а именно сценични представления и късометражни филми създадени от деца, имаха своя показ пред публика в различни населени места.

️ 🖥️ А след прожекциите пред публика, стартира и Free Spirit Art FEST – кино турне online. Чрез този формат широка публика ще има възможност да се запознае с това какво бе създадено в творческа работилница КИНО по проекта Free Spirit Art в различните населени места, а именно късометражни филми, създадени от деца:

Надникнете в света на децата, чрез техните лични истории, разказани през обектива на камерата:
Free Spirit Art FEST – кино турне online стартира на нашата платформа на 04.03.2024 I 17:00ч

️ “Пейка” – късометражен филм, създаден в работилница КИНО, с. Селановци
️ “Сестри съпернички” – късометражен филм, създаден в работилница КИНО, с. Селановци
️ “Къде е брат ми?” – късометражен филм, създаден в работилница КИНО, с. Орешене
️ “Пътуващ лексикон” – предаване, създадено в работилница КИНО, с. Орешене
️ “Колело” – късометражен филм, създаден в работилница КИНО, гр. Кричим
 
Free Spirit Art FEST – кино турне online се случва на платформата noblink.bg напълно безплатно за вас. 
 
Проектът „Free Spirit Art – подобряване на междукултурното сътрудничество чрез сценични и екранни изкуства“ предоставя възможност за разширяване на междукултурното сътрудничество чрез изкуството и културата.
https://freespiritart-spaces.com/ 
 
Проектът се финансира от Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021, Програма PA 14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ с финансовия принос на Република Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия и национално съфинансиране с Програмен оператор Министерството на културата, в размер на 74,956.56 €.
Изпълнява се в партньорство между Фондация „Пространства“ Фондация за изкуство и култура – град София с партньор Фондация „Не мигайте пред българското кино“ – гр. София.”
Основната цел на проект FreeSpiritArt е чрез сценичните и екранни изкуства да се насърчи междукултурното сътрудничество за по-добра интеграция на ромската етническа група и сближаването й с други общности и култури.