Млад престъпник и изгубила се баба пресичат случайно пътищата си. Тази среща променя и двамата.